Letné  prázdninové šermiarské tábory a krátke jednodňové prázdninové
šermiarské aktivity

Prázdninové aktivity sú našou ponukou  pre zamestnaných a pracovne zameprázdnených rodičov naších
nováčikov. Akadémia šermu bude počas letných a iných školských prázdnin organizovať 5-dńové a jednodńové
šermiarské tábory,ktoré budú viesť naši profesionální tréneri.
Náplňou bude zdokonaliť  začiatočníkov v šerme,rozšíriť ich všestrannú pohybovú kondíciu,zlepšiť telesnú
pripravenosť a naučiť ich resp. zdokonaliť  ich v loptových hrách.
Termín :      1.7. - 3.7. 2015 ( prvý turnus) vek účastníkov od 5 do 15 rokov
             6.7. - 10.7.2015 ( druhý turnus) vek účastníkov od 5 do 15 rokov
Cena    :      22 € za jeden pobytový deň na osobu
Podrobnejšie informácie:  športová hala Mladosť a jej priľahlé športoviská, bazén a
regenrácia, veľa aktivít a hier v interiéri a exteriéri, základný šermiarský výcvik, v
prípade zlého počasia nahradný pestrý program.

Harmonogram:   7:30 - 8:30 .....................zraz účastníkov v hale Mladosť
                            8:30 - 12:00....................športová aktivita a hry ( desiata je v cene )
                           12:00 - 13:00....................obed v blízkej reštaurácii ( menu je v cene )
                           13:00 - 14:30....................oddych
                           14:30 - 16:00....................športová aktivita a hry  ( olovrant je v cene )
                           16:00 - 16:30....................ukončenie denného tábora


Aktivity  a  akcie pre rodičov
Akadémia šermu je nielen šermiarský klub pre nováčikov,výkonnostný a vrcholový športový šerm,ale aj
spoločnosťou,kde panuje dobrá nálada,smiech,kolektívny duch a kde je plno dobrých nápadov a myšlienok. Preto
ponúkame pre členov,ich rodičov a priateľov  počas „čakania na svoje dieťa“ návštevu posilovne v objekte haly
Mladosť. Touto možnosťou „zabijete“ jednou ranou za jednu hodinu dve muchy - tréning dieťaťa a prospešný
pohyb pre Vaše telo.

Súťaž „Hľadáme šermiarské talenty: a jej propozície
                       
Súťaž Hľadáme šermiarske talenty  /ďalej len HŠT/  je určená pre kategóriu mladších žiakov
/chlapci+dievčatá/  a starších žiakov /chlapci+dievčatá/. Je určená pre všetkých členov slovenských
šermiarskych klubov,pričom nemusia byť zaregistrovaní na Slovenskom šermiarskom zväze.

PODMIENKY ÚČASTI
-súhlas rodiča,všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť
-dochvíľnosť,kvôli časovej náročnosti systému súťaže
-primeraná šermiarska výstroj,súčasťou ktorej je bezpečná maska,spodná vestička,šermiarský oblek
/mundur + nohavice/ ,chrániče poprsia pre dievčatá,,podkolienky zakrývajúce predkolenie,rukavica, šnúra a
primerané tenisky
-zbrane : mladší žiaci - čepeľ 0-2,malá čiaška
               starší žiaci   - čepeľ 5 , normálna čiaška

TERMÍNY
HŠT bude poriadaná 1x za mesiac počas aktuálnej šermiarskej sezóny,najlepšie posledný piatok v
mesiaci.V prípade,že nasledujúci víkend bude zaradený turnaj zaujímavý pre uvedené kategórie,posunie sa
termín konania HŠT na najbližší možný piatok tak,aby bolo spolu usporiadaných 10 turnajov /8 turnajov
jednotlivcov a 2 turnaje družstiev/,posledný z nich bude GP.

SYSTÉM SÚŤAŽE

Mladší žiaci
Šermuje sa systémom každý s každým na 5 zásahov.Podľa počtu zúčastnených je možná modifikácia,napr.
zápas musí skončiť o dva zásahy,platí len čistý zásah a pod.,čo bude vopred oznámené.Podľa počtu
zúčastnených sa môže zaradiť do programu eliminácia
na 10 zásahov+boj o každé umiestnenie „vpravo“ aj „vľavo“.
Po súťaži nasleduje vyhlásenie víťazov a krátke technické zhodnotenie /často sa opakujúce chyby,pochvala
správne vykonaných akcií,vyzdvihnutie fair play správania a pod./

Starší žiaci
Systém súťaže je zhodný so systémom súťaže mladších žiakov s tým,že eliminácia by mala byť súčasťou
každého turnaja HŠT a šermuje sa na 15 zásahov.
Po súťaži nasleduje vyhlásenie víťazov a krátke technické zhodnotenie,tak ako u mladších žiakov.

BODOVANIE
Podľa počtu účastníkov v obrátenom poradí,to znamená,že pri 15-ich účastníkoch dostane víťaz
15bodov,druhý 14bodov,tretí 13,......pätnásty 1bod.
Súťaž GP bude ohodnotená 1,5-násobkom,aby poradie ostalo otvorené až do konca sezóny.

TESTOVANIE
Testy HŠT budú súčasťou decembrového a májového turnaja,na ktorom sa bude šermovať turnaj
družstiev.Zloženie sa určí na začiatku turnaja.Každý účastník je povinný sa zúčastniť najmenej jedného
testovania,inak nemôže byť vyhodnotený v konečnom poradí HŠT.


VYHODNOTENIE
Na konci sezóny bude v každej kategórii vyhodnotený víťaz /osobitne sa z redukovaného poradia vyhodnotia
chlapci a dievčatá/,ktorý obdrží pohár.Ostatní účastníci budú odmenení diplomami,poprípade vecnými
cenami.

Pozn. Pokiaľ sa súťaž Hľadáme šermiarske talenty stretne v Celoslovenskom meradle s pozitívnym
ohlasom,môžeme v budúcnosti uvažovať o zlúčení zón „západ-stred“ tj.Bratislava + Zvolen a „východ „
tj.Snina + Košice a organizovaní dvoch spoločných súťaží v športovom roku.

Andrea Sasváriová                                                                            


Koncoročné klubové preteky pre nováčikov s cenami a medajlami  
Na základe dlhoročnej skúsenosti s prácou s deťmi,budeme aj tohto roku organizovať klubovú koncoročnú
šermiarskú súťaž pre naších začiatočníkov. Tím trénerov bude hodnotiť nielen presnosť a správnosť  šermiarskej
techniky,ale nováčikovia sami budú v šermiarskom zápase konfrontovaní medzi sebou. Toto sa nezaobíde bez
sľz,plaču,povzbudzovania od rodičov a samozrejme aj pekných cien, medajličiek a diplomov pre súťažiacich.
Aktivity pre začiatočníkov