Vera
Dnes
Zajtra
potadlo.abz.cz
Správa z 19.01.2017

Blahoželáme k publikácii, Katka!

Koncom roka 2016 vydal v rámci komplexného Programu olympijskej výchovy Slovenský olympijský výbor s finančnou podporou Nadácie SOV v rámci edície Olympizmus v praxi milú publikáciu Katky Rázcovej Fair play v praxi.
Katka v jej úvode píše: "Šerm rozvíja tak telo, ako aj charakter, vôľové vlastnosti či myslenie človeka. Kým som sa mu venovala aktívne, snažila som sa byť každý deň o trochu lepšia nielen vo svojom športe, ale i v bežnom živote."

My si veľmi vážime, že máme medzi sebou takúto vzácnu osobnosť, ktorá je príkladom pre nás všetkých.
Blahoželáme!
AS 2