Jeden za všetkých, všetci za jedného," to nie je len populárny výrok z Dumasových Troch mušketierov.
To je vec, na ktorú myslí šermiar hlboko vo svojom podvedomí v momente keď si nasadzuje masku aby nastúpil na zápas. Šermuje za seba, za svojho trénera, s ktorým strávil dlhé hodiny pri príprave, pre rodinu, ktorá s ním možno precestovala polovicu sveta alebo je s ním na prvom turnaji, šermuje za svojich kamarátov, ktorých porazil jeho súper alebo sú s ním v jednom družstve a od víťazstva ich delí už len pár zásahov.
Posledná skúška zbraní, pozdravenie súpera, rozhodcu, divákov jednoduchým pohybom zbrane. Posledný hlboký nádych keď si nasadzuje masku.
Svet pod maskou je iný, neexistuje v ňom priateľ či nepriateľ, iba súper. Okolie je len niečo neurčité. Niekde z diaľky počuje povzbudzovanie rodiny a priateľov, pokyny trénera. Telo sa stáva nástrojom mysle, reakcie sú rýchle a presné...
   Koniec zápasu, obaja si skladajú masky. Po čase si opäť vidia do tváre, sú unavení a spotení, ich tvár je plná emócií a myšlienok. Podávajú si ruky na znak vzájomnej úcty, voči víťazovi a porazenému...
Úvodných pár riadkov nie sú len opisy súťažného zápasu. To sú pocity, s ktorými sa šermiar stretáva pri každom zápase, aj tréningovom. Technika a aj účel šermu sa od doby Troch mušketierov či Zorra zmenili. Avšak šerm ako športové odvetvie a šermiari ako športovci nestratili nič na hodnotách, ktoré sú spájané s týmto umením už po stáročia. Čestnosť, odvaha a rešpekt sú princípy,  ku ktorým sú šermiari vedení v každom veku. K nim sa pridávajú vlastnosti a schopnosti ako postreh a rýchlosť, analýza a rozhodovanie, všetko v stotinách sekundy, ktoré tvoria rozdiel medzi tým dať zásah alebo byť zasiahnutý, medzi výhrou a prehrou. Možno aj preto patrí šerm ku skupine najstarší olympijských športov.


Nábor nováčikov je určený pre dievčatá a chlapcov  vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré v Akadémii šermu začnú so základnou pohybovou prípravou aby boli pripravené postupne začať so špecializovanou šermiarskou prípravou. Deti budú v priamom kontakte s aktívnymi šermiarmi.
Naším mottom pri práci s nováčikmi , ale aj so samotnými pretekármi , je  „Dieťa sa učí tomu, s čím žije“Ak žije dieťa                                                                        Ak žije dieťa

V povzbudení, naučí sa smelosti                                   v strese a karhaní, naučí sa odsudzovať

V tolerancii, naučí sa trpezlivosti                                 v nepriateľstve, naučí sa útočiť

V bezpečí, naučí sa veriť                                             v posmechu, naučí sa vyhýbavosti

V poctivosti, naučí sa spravodlivosti                             v strachu, naučí sa stálemu obávaniu

S pochvalou, naučí sa odmeňovať                                 v žiarlivosti, naučí sa závisti

S úprimnosťou, naučí sa čo je pravda

Kde sa rozdáva, naučí sa štedrosti.

Ak žije dieťa prijímané a obklopené priateľstvom,naučí sa hľadať vo svete lásku, istotu, priateľstvo.
Tréningy a prípravka bude prebiehať v športovej  hale Mladosť , Trnavská cesta 39,Bratislava v čase uvedenom v rozvrhu tréningov.

Cena polročného členského príspevku pre nových členov je 125 €.

Pre účasť  na tréningoch je potrebný súhlas a potvrdenie zákonného zástupcu dieťaťa.      


Nábor nováčikov